via dinarica logo white text

   
 FOLLOW US!
smm5.png smm5.png  smm5.png smm5.png 
15064097_10209959035748567_696367579_o.jpg

U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine 14.11.2016 godine sa početkom u 16:30 sati održana je građanska javna rasprava na temu Voda u Sarajevu. Javna rasprava je organizovana od strane udruženja Eko Akcija. Prije same diskusije, kratke napomene su dali prof. dr. Muriz Spahić i  predstavnik Udruženja Eko Akcija, Anes Podić. Javnoj raspravi su se odazvali i predstvanici drugih nevladinih organizacija, studenti, profesori, arhitekte, doktori medicine, predstavnici medija, te svi građani koji su svjesni veličine problema kada su upitanju vodni resursi.

Fokus disukusije je bio na redukcijama vode koje su sve češće u Sarajevu te koje su opasnosti po zdravlje usljed stalnog opadanja pritiska koji su izazvani redukcijama. Građani su se pitali kakav je, zapravo, kvalitet vode koju pijemo i šta se zapravo dešava na području Vrela Bosne. Uslijedila su pitanja u vezi vodozaštitne zone u Sarajevskom polju te u kakvom su stanju preostala izvorišta vode za piće u Kantonu Sarajevu. I na kraju, koje su mjere koje je potrebno poduzeti da bi se riješili svi gore navedeni problemi.

Na kraju diskusije doneseni su sljedeći zaključci:

1. Građani su svjesni da redukcije neće stati ali istovremeno naglašavaju da dodatna zaduživanja i krediti nisu riješenje. Prvi predloženi korak je uputiti zahtjev nadležnim institucijama sa naznakom da redukcije moraju prestati.

2. Zaštititi naša izvorišta. Najefikasniji način da se zaštiti vodozaštitna zona u Sarajevskom polju jeste uspostava Nacionalnog parka Igman, Bjelašnica, Treskavica, Visočica.

3. Broj analiza vode za piće mora biti u skladu sa onim što pravilnik zahtjeva, institucijama koje vrše monitoring i analize obezbjediti finansijska sredstva i opremu za nesmetan rad.

4. Obavještenje za građane, od strane KJKP 'Vodovod i kanalizacija', kada tačno i u koje vrijeme će biti redukcije.

5. Istražiti i objaviti imena odgovornih za loše stanje vodnih resursa.

6. Pozvati vlast da se upoznaju i slijede Arhusku konvenciju.

Problemi sa vodnim resursima, itekako, utiču na razvoj turizma i lokalnih zajednica, što je upravo i jedan od ciljeva projekta Via Dinarica, koji provodi NVO Terra Dinarica. Na osnovu povratnih informacija od strane planinara, biciklista i ljubitelja prirode, vodni resursi, čiste rijeke i jezera prepuna biljnog i životinjskog svijeta su nešto što nas izdvaja od ostatka svijeta.


 

PARTNERS

viadinarica@viadinarica.com 

Via Dinarica BiH Terra Dinarica | Vladimira Nazora 2, 71000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 62 393 393 e-mail: bosnia@viadinarica.com

Via Dinarica Croatia Ivanićgradska 59A, 10000 Zagreb, Cro
Phone: +385 91 500 55 27, Valentina Futač, e-mail: info@viadinarica.hr

Via Dinarica Slovenia RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, Slo
Phone: +386(0)5 72 12 243, Fax: +386(0)5 72 12 245, slovenia@viadinarica.com

smm5.png smm5.png smm5.png
smm5.png smm5.png smm5.png