via dinarica logo white text

   
 FOLLOW US!
smm5.png smm5.png  smm5.png smm5.png 

U Evropskom parlamentu u Briselu, 20. 6. 2017. godine, održana je konferencija o inicijativi i regionalnom programu održivog razvoja i odgovornog turizma Via Dinarica. Ovaj događaj je bio prvo zvanično predstavljanje i ulazak Via Dinarice „na velika vrata“ u evropske institucije, a uslijedio je nakon što je ova inicijativa nedavno prepoznata kao jedna od najboljih u svijetu, u magazinu National Geographic Traveller.

Inicijator i organizator konferencije je bio zastupnik Hrvatske u Evropskom parlamentu Davor Škrlec, a suorganizator Udruga Via Dinarica Croatia. Iz izlaganja predstavnika Ministarstva turizma Republike Hrvatske, zaštićenih područja RH, Zajednice obiteljskog turizma, HGSS-a te predstavnika organizacija Zemlja Dinarika i Via Dinarica Croatia, zaključeno je da je Via Dinarica već prepoznatljiv brend u turizmu, za čiji razvoj postoje izuzetni potencijali, te da je neophodna i podrška, prije svega, evropskih institucija.
ViaDinaricaBrisel
Konferenciji je prethodila izložba fotografija sa planinarskih staza Via Dinarica, a organizovana je i degustacija domaćih proizvoda, te je prikazana i narodna nošnja sa Dinarida. Nakon konferencije, prezentacija Via Dinarica inicijative je upriličena i u predstavništvu Hrvatske gospodarske komore u Briselu.

Bosnu i Hercegovinu su na ovoj konferenciji predstavljali Kenan Muftić, tehnički savjetnik na projektu i Olja Latinović, predsjednica nevladine organizacije Zemlja Dinarika, koja je vodeći partner za inicijativu Via Dinarica u toj zemlji.

Najviše razvojnih projekata implementirano je u BiH, koja je geografski i organizacijski u centru Via Dinarica inicijative. Ipak, u poređenju sa susjednim državama, turistički potencijali BiH su slabo iskorišteni, a zaštita prirode na vrlo niskom nivou. Stoga Via Dinarica predstavlja svojevrsni okidač za pokretanje razvoja, posebno u BiH, te omogućuje bolju konkurentnost zemlje kao turističke destinacije, ali i aktivnije učešće u prekograničnim razvojnim projektima.

{source}

 

{/source}

{source}

 

{/source}

{source}

 

{/source}

{source}

 

{/source}

{source}

 

{/source}

{source}

 

{/source}

{source}

 

{/source}

{source}

 

{/source}

{source}

 

{/source}

{source}

 

{/source}

 

PARTNERS

viadinarica@viadinarica.com 

Via Dinarica BiH Terra Dinarica | Vladimira Nazora 2, 71000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 62 393 393 e-mail: bosnia@viadinarica.com

Via Dinarica Croatia Hrvatski planinarski savez Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Cro
Phone: 01/48-23-624 hps@hps.hr

Via Dinarica Slovenia RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, Slo
Phone: +386(0)5 72 12 243, Fax: +386(0)5 72 12 245, slovenia@viadinarica.com

smm5.png smm5.png smm5.png
smm5.png smm5.png smm5.png