via dinarica logo white text

   
 FOLLOW US!
smm5.png smm5.png  smm5.png smm5.png 
The world of online casinos in Austria is more accessible and exciting than ever, thanks to the 10 Euro No-Deposit Bonuses featured on https://smartbonus.at/casino-bonus-ohne-einzahlung/10-euro-bonus/. This special site is dedicated to offering players a unique opportunity to enter the world of online gaming with a substantial bonus that requires no deposit. These 10 Euro bonuses serve as a perfect introduction to the variety and excitement of online casino games. Smartbonus.at has curated a selection of the best Austrian online casinos that offer this generous no-deposit bonus. These bonuses are not only a way to play for free, but also a real chance to experience the casino atmosphere and try out different games. The website provides comprehensive reviews of each casino and bonus, ensuring that players have all the information they need to make the most of their experience. From slots and card games to live dealer options, these 10 euro no deposit bonuses are an excellent way for players to test the waters and potentially win big. Smartbonus.at keeps the list up to date with the latest offers, making it a reliable resource for players looking for a great no deposit gaming experience.
21125429_950762435062270_1331231344312757056_o.jpg

U planinarskom domu Lopata, u Kreševu, 26. i 27.08.2017. godine, realizovan je trening pod nazivom Kuda ide Via Dinarica u BiH? Trening je organizovan od strane udruženja Terra Dinarica.

Cilj treninga je bio da se članovi planinarskih društava, organizacija, klubova te zainteresovani volonteri upoznaju sa idejom i konceptom Via Dinarica u smislu održivosti ove mega staze, ali i potreba planinara, turista i avanturista, koji istom već prolaze u prilično značajnom broju.

Na samom početku učesnici su imali priliku da se upoznaju sa razvojem Via Dinarica staza sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. U okviru samog razvoja Via Dinarica staza, posebno se naglasila važnost uvezivanja i stvaranja partnerstva između planinarskih društava, domaćinstava i drugih aktera koji nude usluge u avanturističkom turizmu na prostoru Via Dinarice.  Znanje i iskustva članova, iz udruge Via Dinarica Hrvatska, su bila od velike važnosti za ovaj trening. S tim u vezi učesnici su saznali više o cjelokupnom razvojnom potencijalu Via Dinarice.

GOPR1914.JPG


Prezentacija o pripremi i održavanju Via Dinarica staza pripremljena je na osnovu stečenih znanja sa treninga Izgradnja i održavanje planinarskih staza. Podsjećamo trening su zajednički organizovali udruženje Terra Dinarica i Šumska služba Sjedinjenih Država (US Forest Service). Prvi dio se odnosio na do sada realizovane terenske aktivnosti sa planinarskim društvima i drugim organizacijama, volonterima i drugim akterima. Sadržaj drugog dijela prezentacije se fokusirao na pravilno korištenje alata, pravilno dizajniranje staza te održavanje i markiranje postojećih staza.

Predstavljena je i Via Dinarica Outdooractive web platforma, koja je u kratkom periodu postala prava baza podataka kada je upitanju sadržaj vezan za turizam. Učesnici su naučili na koji način se kreiraju ture, tačke od interesa, događaji, ponude i najbitnije kako povezati sve te informacije. Taj dio se odnosio na samu Outdooractive platformu, dok je drugi dio obuhvatio uvid i način pretraživanja informacija na portalu trail.viadinarica.com.

Fokus drugog dana treninga je bio na uspostavljanju i koordinaciji Via Dinarica volonterske mreže i zaštiti prirode na prostoru Via Dinarica staza. Upravo ove dvije teme su ključne za nastavak i način funkcionisanja novog Via Dinarica tržišta.

Za sve one koji se volonterski žele uključiti u razvoj i održavanje Via Dinarica inicijative, mogu se prijaviti putem ovog formulara.

PARTNERS

viadinarica@viadinarica.com 

Via Dinarica BiH Terra Dinarica | Vladimira Nazora 2, 71000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 62 393 393 e-mail: bosnia@viadinarica.com

Via Dinarica Croatia Hrvatski planinarski savez Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Cro
Phone: 01/48-23-624 hps@hps.hr

Via Dinarica Slovenia RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, Slo
Phone: +386(0)5 72 12 243, Fax: +386(0)5 72 12 245, slovenia@viadinarica.com

smm5.png smm5.png smm5.png
smm5.png smm5.png smm5.png