via dinarica logo white text

   
 FOLLOW US!
smm5.png smm5.png  smm5.png smm5.png 
The world of online casinos in Austria is more accessible and exciting than ever, thanks to the 10 Euro No-Deposit Bonuses featured on https://smartbonus.at/casino-bonus-ohne-einzahlung/10-euro-bonus/. This special site is dedicated to offering players a unique opportunity to enter the world of online gaming with a substantial bonus that requires no deposit. These 10 Euro bonuses serve as a perfect introduction to the variety and excitement of online casino games. Smartbonus.at has curated a selection of the best Austrian online casinos that offer this generous no-deposit bonus. These bonuses are not only a way to play for free, but also a real chance to experience the casino atmosphere and try out different games. The website provides comprehensive reviews of each casino and bonus, ensuring that players have all the information they need to make the most of their experience. From slots and card games to live dealer options, these 10 euro no deposit bonuses are an excellent way for players to test the waters and potentially win big. Smartbonus.at keeps the list up to date with the latest offers, making it a reliable resource for players looking for a great no deposit gaming experience.

Nastavak Via Dinarica projekta počeo je aktivnostima održavanja i uspostavljanja novih staza Via Dinarica u Bosni i Hercegovini. Do sada je najviše posla urađeno je na dionicama Bijele linije, i to u reonu od sela Ljuta do Nacionalnog parka Sutjeska, tj na dionicama BH-W-10 i BH-W-11.

Dionice na ovoj trasi aktivno je uređivalo Planinarsko-sportsko društvo "Lelija" iz Kalinovika, koje je partner na razvoju Via Dinarica rute u Bosni i Hercegovini još od 2015. godine.

Na čelu sa predsjednikom kluba Novakom Govedaricom, tim volontera radio je na održavanju i čišćenju staza, te uspostavljanju novih krakova staze Via Dinarica.

IMG 33f512c94cbf3b538576c22b7cbb1bb0 V

Nove staze koje su uspostavljene:

 • Javič - Štirinsko jezero + dio staze Obalj - Romani - Graiseljići
 • Kasarna Donji logor - Ravni - Graiseljsko polje - Tatinac
 • Obalj - Suvo polje - Bukove glavice
 • Obalj - Kladovo polje - Čengić bara - Kladopoljsko jezero
 • Kladovo polje - Kladopoljsko jezero - Gnjila bara - Rukav - Jović vrela
 • Poda - Omarni do - Urdeni dolovi - Podlelija
 • Lukavac - Nenkovci
 • Kuta(Vrela) - Radojev do - Sutulija

IMG 44336308183e96afb2dca0da4d2bb0bc V

Održavanje je urađeno na dionicama:

 • Ljuta - Jakomišlje
 • Jakomišlje - Lukavac Vlaholje
 • Vlaholje - Kalinovik - Jelešačko polje
 • Ošlji do - Jelašca - Ješačko polje
 • Jović vrela - Štirinsko jezero
 • Ošlji do - Lelija - Jović vrela

Obnovljene su stare markacije, te dodane nove. Obzirom da se radi o planinaskom terenu sa čestim maglama, bilo je potrebno dodatno ponoviti markacije i dodati nove radi bolje vidljivosti. Na velikom dijelu staze rađen je prokres obzirom da je veliki broj oznaka bio prekriven rastinjem i šibljem. Na nekoliko lokacija postavljeni su i novi stubovi kao usmjerivači na stazi.

Sve informacije o novim stazama kao i o obnovljenim dionicama dostupni su na trail.viadinarica.com

 

Drugu faza projekta Via Dinarica implementira i sufinansira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz finansijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Agencije za razvojnu saradnju Republike Italije (AICS). Druga faza ovog projekta se provodi u saradnji sa domaćim partnerima – Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske, lokalnim vlastima kao i nevladinim i privatnim sektorom aktivnim u turizmu.

viadinarica@viadinarica.com 

Via Dinarica BiH Terra Dinarica | Vladimira Nazora 2, 71000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 62 393 393 e-mail: bosnia@viadinarica.com

Via Dinarica Croatia Hrvatski planinarski savez Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Cro
Phone: 01/48-23-624 hps@hps.hr

Via Dinarica Slovenia RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, Slo
Phone: +386(0)5 72 12 243, Fax: +386(0)5 72 12 245, slovenia@viadinarica.com

smm5.png smm5.png smm5.png
smm5.png smm5.png smm5.png