via dinarica logo white text

   
 FOLLOW US!
smm5.png smm5.png  smm5.png smm5.png 
The world of online casinos in Austria is more accessible and exciting than ever, thanks to the 10 Euro No-Deposit Bonuses featured on https://smartbonus.at/casino-bonus-ohne-einzahlung/10-euro-bonus/. This special site is dedicated to offering players a unique opportunity to enter the world of online gaming with a substantial bonus that requires no deposit. These 10 Euro bonuses serve as a perfect introduction to the variety and excitement of online casino games. Smartbonus.at has curated a selection of the best Austrian online casinos that offer this generous no-deposit bonus. These bonuses are not only a way to play for free, but also a real chance to experience the casino atmosphere and try out different games. The website provides comprehensive reviews of each casino and bonus, ensuring that players have all the information they need to make the most of their experience. From slots and card games to live dealer options, these 10 euro no deposit bonuses are an excellent way for players to test the waters and potentially win big. Smartbonus.at keeps the list up to date with the latest offers, making it a reliable resource for players looking for a great no deposit gaming experience.

U toku je jedna od projektnih aktivnosti Via Dinarice - Kamp Ormanj 2020. Cilj kampa je da se obave infrastrukturni radovi, kao i daljna promocija i unapređenje staze Via Dinarice. Obilježena je i markirana nova staza na području planine Ormanj, na kojoj se nalazi i planinarski dom "Ormanj", koji je u vlasništvu Planinarskog društva "Fasto". Sama akcija protekla je u divnom raspoloženju, volonteri su međusobno razmjenjivali iskustva.

Markiranje staze

Drugi dio aktivnosti vezan za realizaciju Kampa Ormanj 2020 sproveden je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, koji je i matični fakultet Planinarskog društva "Fasto", gdje je organizirana je i provedena radionica čiji je osnovni cilj bio da se studenti fakulteta detaljnije upoznaju sa projektom Via Dinarice. Također, cilj je i da se ova populacija, koja čini naučnu bazu razvoja sportske rekreacije u BiH, potakne da radi naučne radove na temu Via Dinarice.

Predsjednik Terra Dinarice, Zehrudin Isaković, održao je kratko predavanje o Via Dinarici. Uvodnu riječ dao je prof.dr. Elmir Kazazović. Rekao je da je Fakultet sporta i tjelesnog odgoja jako zainteresiran za saradnju na projektu Via Dinarica. Istakao je povezanost Via Dinarice i benefita kretanja po planinama. Također je podsjetio da na fakultetu djeluje Planinarsko društvo "Fasto", čije su aktivnosti komplementarne sa filozofijom i djelovanjem Zemlje Dinarike. 

Radionica je bila interaktivna, provedena uz sva ograničenja koja propisuju mjere zaštite od virusa COVID-19. Isaković je prezentirao projekat i nakon toga odgovarao na pitanja studenata.

Raduje nas veliki interes studenata za projekat Via Dinarice i njihovu želju da volontiraju u njenim budućim aktivnostima. Kao kruna ovog napora potpisan je i Memorandum o razumijevanju između Zemlja Dinarike i PD Fasto, te izražena želja za unapređenjem saradnje između ovog društva, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja sa našom organizacijom.

Predavanje na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja

Projekt Via Dinarica implementira i sufinancira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz financijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Agencije za razvojnu suradnju Republike Italije (AICS)

 

PARTNERS

viadinarica@viadinarica.com 

Via Dinarica BiH Terra Dinarica | Vladimira Nazora 2, 71000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 62 393 393 e-mail: bosnia@viadinarica.com

Via Dinarica Croatia Hrvatski planinarski savez Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Cro
Phone: 01/48-23-624 hps@hps.hr

Via Dinarica Slovenia RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, Slo
Phone: +386(0)5 72 12 243, Fax: +386(0)5 72 12 245, slovenia@viadinarica.com

smm5.png smm5.png smm5.png
smm5.png smm5.png smm5.png