via dinarica logo white text

   
 FOLLOW US!
smm5.png smm5.png  smm5.png smm5.png 
The world of online casinos in Austria is more accessible and exciting than ever, thanks to the 10 Euro No-Deposit Bonuses featured on https://smartbonus.at/casino-bonus-ohne-einzahlung/10-euro-bonus/. This special site is dedicated to offering players a unique opportunity to enter the world of online gaming with a substantial bonus that requires no deposit. These 10 Euro bonuses serve as a perfect introduction to the variety and excitement of online casino games. Smartbonus.at has curated a selection of the best Austrian online casinos that offer this generous no-deposit bonus. These bonuses are not only a way to play for free, but also a real chance to experience the casino atmosphere and try out different games. The website provides comprehensive reviews of each casino and bonus, ensuring that players have all the information they need to make the most of their experience. From slots and card games to live dealer options, these 10 euro no deposit bonuses are an excellent way for players to test the waters and potentially win big. Smartbonus.at keeps the list up to date with the latest offers, making it a reliable resource for players looking for a great no deposit gaming experience.

via dinarica logo color

Datum: 9.4.2021.

JAVNI POZIV NA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE IZRADE PROMOTIVNO - OBRAZOVNOG VIDEO MATERIJALA U SVRHU ORGANIZIRANJA VIA DINARICA KAMPANJE PODIZANJA SVIJESTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA, U SKLOPU PROJEKTA VIA DINARICA

 

Udruženje Zemlja Dinarika        

Mula Mustafe Bašeskije 63

71 000 Sarajevo

 

Pozivamo sve zainteresirane da pošalju svoju ponudu za “Uslugu izrade promotivno - obrazovnog video materijala u svrhu organiziranja Via Dinarica kampanje podizanja svijesti u osnovnim i srednjim školama, u sklopu projekta Via Dinarica”

Ponude se mogu podnijeti najkasnije do 20.4.2021. putem e-maila na sljedeću adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Udruženje Zemlja Dinarika

Mula Mustafe Bašeskije 63

71 000 Sarajevo

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Vaša odgovornost je osigurati da ponuda stigne na navedenu adresu prije isteka roka. Ponude koje Udruženje Zemlja Dinarika zaprimi nakon gore navedenog roka, iz bilo kojeg razloga, neće se uzimati u razmatranje. Ako dokumente s ponudama predajete elektronskom poštom, pobrinite se da budu u .pdf formatu i da nemaju virusa ili oštećenih datoteka.

Imajte na umu sljedeće zahtjeve i uvjete koji se odnose na isporuku gore spomenute usluge:

Rok za podnošenje ponude

20.4.2021. 12:00h

Adresa za podnošenje ponude

Udruženje Zemlja Dinarika

Mula Mustafe Bašeskije 63

71 000 Sarajevo

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Raspored isporuke

Pogledati Prilog 1 – Opis zadatka

Valuta ponude

Lokalna valuta: KM

PDV

Cijena ponude mora uključivati PDV. Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, tu je činjenicu potrebno navesti u ponudi.

Jezik dokumentacije

Sva dokumentacija treba biti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine

Potrebna dokumentacija

Dokumenti koje je potrebno dostaviti, a kojima se utvrđuje prihvatljivost i kvalifikovanost ponuditelja su sljedeći:

 

PRIHVATLJIVOST

Potrebni dokumenti:

·     Izvod iz registracije / sudska registracija (original ili ovjerena kopija), koji dokazuje najmanje 3 (tri) godine rada (ukoliko se radi o firmi).

·     Potvrda od strane porezne uprave o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza (original ili ovjerena kopija) (ukoliko se radi o firmi).

TEHNIČKI ZAHTJEVI

1.      Pružatelj usluga posjeduje dokaze o najmanje 3 (tri) godine iskustva u filmskoj i video produkciji.

2.      Najmanje 3 stručne oblasti -video produkcija, snimanje i montaža.

Potrebni dokumenti:

·        Uzorci najmanje 3 TV dokumentarnih filmova, filmova, promo video spotova i spotova proizvedenih (po mogućosti vezanih uz zaštitu okoliša) u posljednje 3 godine.

 

OSTALI TEHNIČKI ZAHTJEVI

Pružatelj usluga posjeduje profesionalnu opremu potrebnu za proizvodnju i post produkciju videozapisa u kvaliteti emitiranja visoke rezolucije (profesionalna video kamera, foto kamera, vodilice za kameru, oprema za montažu i softver, itd.).

Potrebni dokumenti:

·        Popis i specifikacija opreme koja će se koristiti u produkciji i post produkciji videozapisa.

KREATIVNI ZAHTJEVI PONUDE

·        Sinopsis za predmetni video za kampanju podizanja svijesti u osnovnim i srednjim školama

·        Kvalitetna video arhiva prirodnih resursa koji se nalaze na području Via Dinarice u Bosni i Hercegovini.

Period valjanosti ponude počevši od datuma podnošenja ponude

30 dana

Uvjeti plaćanja

Isporučene usluge

Postotak

Vremenski raspored

Uvjeti za plaćanje

Odobren detaljan scenarij i plan izrade video materijala izrađen u saradnji s projektnim timom udruženja Zemlja Dinarika

30 % nakon završetka Zadatka 1.

10.5.2021.

U roku od 30 dana od ispunjavanja sljedećih uslova:

a) pismeno prihvaćanje / odobravanje završenog zadatka od strane Udruženja zemlja Dinarika; i

b) primitak računa izdanog od strane pružatelja usluga (ukoliko je u pitanju firma).

Jedan video – duža verzija u trajanju od 10 do 15 minuta, uz kraću verziju za društvene mreže u trajanju do 2 minute, dostavljen i odobren od strane Udruženja zemlja Dinarika.

70 % nakon završetka Zadatka 2.

1.6.2021.

Kriterij ocjenjivanja

Kvaliteta sinopsisa;

Cijena i tehnička usklađenost sa zahtjevima.

Ponuditelj treba ispuniti sljedeće kriterije:  

Ø  da je pravno lice registrirano za obavljanje poslovnih aktivnosti unutar Bosne i Hercegovine (ukoliko je u pitanju pravno lice)

Ø  da je registriran u odgovarajućoj Upravi za neizravno oporezivanje (ukoliko je u pitanju pravno lice)

Ø  da je državljanin BiH, sa prebivalištem u BiH (ukoliko je u pitanju fizičko lice)

Najmanje tri (3) godine iskustva u radu na polju filmske i video produkcije, s najmanje tri uspješno izvršena ugovora / zadataka vezanih uz produkciju filmova i videa (po mogućnosti video materijala na temu zaštite okoliša).

Udruženje Zemlja Dinarika će dodijeliti ugovor:  

Jednom pružatelju usluga, koji uz kvalitetan sinopsis dostavi cjenovno najnižu ponudu, a da pri tome ispunjava sve tehničke zahtjeve.

Vrsta ugovora koji se potpisuje

Ugovor o uslugama

Uvjeti za plaćanje

Udruženje Zemlja Dinarika će izvršiti plaćanja dobavljaču kako je definisano u međusobnom ugovoru.

Prilozi

-          Opis zadatka (Prilog 1),

-          Obrazac za podnošenje ponude (Prilog 2 - Pravna lica/Fizička lica)

Adresa za upite

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ponuđena usluga pregledavat će se na temelju cjelovitosti i usklađenosti ponude s minimalno opisanim gore navedenim specifikacijama i bilo kojim drugim dodacima koji sadrže detalje o zahtjevima ovog poziva na ponude.

Odabrat će se ponuda koja je u skladu sa svim specifikacijama, zahtjevima i nudi najnižu cijenu, kao i svi drugi navedeni kriteriji ocjenjivanja. Svaka ponuda koja ne udovoljava zahtjevima bit će odbačena.


 

 

 

 

Opis zadatka

 

Izrada promotivno – obrazovnog video materijala u svrhu organiziranja Via Dinarica kampanje podizanja svijesti u osnovnim i srednjim školama, u sklopu projekta Via Dinarica

 

 • O projektu Via Dinarica

Projekt Via Dinarica, implementira i sufinancira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz financijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH), Agencije za razvojnu suradnju Republike Italije (AICS) i Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOIT). Također, projekt se provodi u suradnji s domaćim partnerima – Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske, lokalnim vlastima, nevladinim i privatnim sektorom aktivnim u turizmu.

Projekt Via Dinarica ima za cilj promovirati značajne prirodne i kulturne resurse područja Zapadnog Balkana, omogućiti bavljenje avanturističkim aktivnostima ljubiteljima prirode iz cijelog svijeta te očuvati planinska područja, kulture i predjele koji predstavljaju oazu netaknute prirode u Europi.

Udruženje Zemlja Dinarica vodeća je organizacija za Via Dinaricu u Bosni i Hercegovinu i ključni partner u cjelokupnoj provedbi projekta Via Dinarice. Općenito, Zemlja Dinarica je nevladina organizacija sa sjedištem u BiH posvećena zaštiti prirode i održivom razvoju planinskih područja Dinarskih Alpa. Njezina je glavna svrha promicati i razvijati ideju i aktivnosti Via Dinarice.

 • Svrha

Svrha zadatka je izrada promotivno - obrazovnog videa Via Dinarica s ciljem podizanja svijesti o zaštiti okoliša i prirodnim resursima na Via Dinarici u Bosni i Hercegovini, kao i promocije zdravog stila života među školskom djecom i omladinom (stariji razredi osnovne škole i niži razredi srednje škole, odnosno djeca i omladina uzrasta od 11 do 16 godina) . Lokalne škole se smatraju važnim akterima, s dvostrukom ulogom: s jedne strane, pomažu u promociji staza Via Dinarice kao zdrave mogućnosti rekreacije među djecom i njihovim porodicama, uz istovremeno podizanje ekološke svijesti među mladima i djecom.

Odabrani pružatelj usluga će proizvesti jedan (1) promotivno - obrazovni video u trajanju  od 10 - 15 minuta, s kraćom verzijom za društvene mreže (do 60 sec.), koja se može zasebno prikazati ili emitirati putem društvenih mreža. Duža i kraća verzija videa treba sadržavati uvod, glavni dio i odjavnu špicu u kojoj su naznačeni donatori projekta Via Dinarica prema projektnim pravilima za vidljivost.  

Video je namijenjen prikazivanju u školama i dijeljenju putem Via Dinarica medijskih kanala (internet stranica, društvene mreže, itd.), medijskih kanala partnerskih organizacija i institucija, kao i putem ostalih medija s ciljem da dosegne najširu publiku.

Video bi trebao približiti koncept Via Dinarice školskoj djeci, s posebnim naglaskom na: zaštitu okoliša, prirodne ljepote staza Via Dinarica u Bosni i Hercegovini, mjesta kulturne i povijesne baštine, te raznolikost aktivnosti na otvorenom koje Via Dinarica nudi te promociju zdravog stila života.

Predloženi videozapis mora ispuniti sljedeće ciljeve:

 • predstaviti Via Dinaricu (prirodne ljepote i mjesta kulturne i povijesne baštine) na način prilagođen uzrastu djece i omladine;
 • predstaviti raznolikost aktivnosti na otvorenom koje se nude na Via Dinarica stazama i promovisati zdravi stil života;
 • približiti školskog djeci i omladini važnost zaštite okoliša;
 • koristiti animiranu infografiku ili animirane vizualne elemente u cilju nadopunjavanja cjelokupnog vizualnog identiteta videozapisa;
 • Cilj

U odnosu na prethodno predstavljenu pozadinu i svrhu zadatka, primarni fokus usluge je razviti promotivno - obrazovni video za predstavljanje Via Dinarice školskoj djeci i omladini s ciljem podizanja svijesti o zaštiti okoliša i prirodnim resursima na Via Dinarici u Bosni i Hercegovini i promocije zdravog stila života.

Video materijal treba biti edukativan i zabavan, a prvenstveno namijenjen navedenoj dobnoj skupini djece i omladine.

Projektni tim Udruženja Zemlja Dinarika blisko će surađivati s pružateljem usluga kako bi osigurao učinkovito izvršenje zadatka.

 • Opseg zadatka:

Izrada promotivno - obrazovnog video materijala u svrhu organiziranja Via Dinarica kampanje podizanja svijesti u osnovnim i srednjim školama, u sklopu projekta Via Dinarica:

Odabrani pružatelj usluga proizvest će jedan (1) video s dužom verzijom (od 10 do 15 minuta), kraću verziju za društvene medije (do 2 minute) koji se može zasebno prikazivati ili emitirati putem društvenih mreža. Duža i kraća verzija videa treba sadržavati uvod, glavni dio i odjavnu špicu u kojoj su naznačeni donatori projekta Via Dinarica prema projektnim pravilima za vidljivost. Odabrani pružatelj usluga će uraditi sljedeće:

 • dizajnirati koncept video zapisa slijedeći gore navedenu strukturu;
 • razviti scenario;
 • izraditi prvi draft Via Dinarica promotivno - obrazovnog video materijala, poslati Udruženju Zemlja Dinarika na komentare; i
 • izraditi krajnju verziju Via Dinarica promotivno - obrazovnog video materijala u skladu s komentarima Udruženja Zemlja Dinarika.
 • Zahtjevi za video materijal:
 • jedan video zapis - duža verzija (do 15 minuta), s kraćom verzijom za društvene medije (do 2 minute);
 • video materijali trebaju biti u HD formatu (također isporučeni u optimiziranim formatima za internet prijenos (streaming) za distribuciju putem YouTubea i mrežnih platformi);
 • video materijali trebaju uključivati grafičke i animacijske elemente (uvod, naslovi lokacija, drugi elementi prema potrebi i / ili prema prijedlogu pružatelja usluga);
 • planirati najmanje dva dana snimanja na otvorenom, na dogovorenim planinskim lokacijama;
 • Ciljne grupe usluge

Promotivno - obrazovni video materijal namijenjen je za distribuciju i prikazivanje djeci školskog uzrasta, stoga ga treba koncipirati i proizvesti jednostavnim i razumljivim jezikom, treba biti edukativan i zabavan. Video će se koristiti kao promotivno - obrazovni materijal za projekt Via Dinarica i distribuirat će se putem TV postaja, društvenih mreža, web platformi partnerskih organizacija, kao i tijekom mogućih prezentacija u školama ili na događajima namijenjenim navedenoj dobnoj skupini.

 • Zadaci

Zadatak 1: Izraditi scenarij za promotivno - obrazovni video materijal

Koristeći suvremene, inovativne i kreativne komunikacijske pristupe, te uzimajući u obzir specifične ciljeve i viziju projekta Via Dinarica, od pružatelja usluga očekuje se da proizvede videozapis koji će biti jedan od komunikacijskih alata u podizanju svijesti o zaštiti okoliša, prirodnim resursima na Via Dinarici u Bosni i Hercegovini i promocije zdravog stila životausmjerenoj prema djeci školskog uzrasta. To će uključivati sljedeće:

 • glavnu “temu” video materijala:
 • narativni prikaz ideje (opis video materijala, uključujući pristup; format; konceptualne ciljeve; tehnički parametre; ostale relevantne specifičnosti);
 • predložene inovacije / kreativne metode (promišljanje o inovativnom / kreativnom pristupu / ideji za video).

Nakon odabira pružatelja usluga, razgovarat će se o predloženoj  scenariju za video materijal, prilagoditi i dogovoriti s Udruženjem Zemlja Dinarika.

Kada se scenarij razvije, bit će podnesen Udruženju Zemlja Dinarika. Na temelju odobrenog scenarija, pružatelj usluga izradit će plan izrade.

Zadatak 2: Izraditi video: jedan (1) video – duža verzija (od 10 do 15 minuta), uz kraću verziju za društvene mreže (do 2 minute), koji se može zasebno prikazivati ili emitirati putem društvenih mreža.

Na temelju dogovorenog koncepta, scenarija i plana produkcije, pružatelj usluga provest će snimanje i post produkciju video materijala.

Snimanje će se vršiti u HD kvalitetnom formatu emitiranja, s odgovarajućom profesionalnom opremom za video i audio snimanje, rasvjetnom opremom i opremom za montažu i softverom. Video će biti sniman na jezicima naroda Bosne i Hercegovine i poštivat će vizualni identitet AICS-a, USAID-a i UNDP-a kao glavnih donatora projekta Via Dinarica. Videozapis će trebati biti proizveden u jednoj verziji:

 • Jedan video - duža verzija (od 10 do 15 minuta), uz kraću verziju za društvene mreže (do 2 minute), koji se može zasebno prikazivati ili emitirati putem društvenih mreža za prezentaciju djeci školskog uzrasta uz korištenje grafičkih elemenata.
 • Video zapis treba uključiti i dijelove snimljene na najmanje dvije planinske lokacije na Via Dinarici. Lokacije će biti dogovorene s naručiocem.

U fazi montaže važno je napomenuti da će se nakon izrade nacrta video materijal poslati Udruženju Zemlja Dinarika na odobrenje prije daljnjeg uređivanja i finalizacije video materijala. Uređivanje će uključivati dizajniranje odgovarajuće grafike, kako je propisano konceptom i scenarijem.

Pružatelj usluga treba imati na umu da je sav materijal proizveden za udruženje Zemlja Dinarika u okviru ove usluge u isključivom vlasništvu Udruženja i kao takav ne može se distribuirati ili dijeliti s bilo kojom trećom stranom (medijem, organizacijom ili osobnom), osim na određeni zahtjev Udruženja.

Predviđeni rok za izvršenje usluge je 1.6.2021.

 

 • Uvjeti plaćanja

Pružatelj usluga, u svojoj ponudi, treba navesti cijenu (u KM) za sljedeću uslugu:  T

 • “Izrada promotivno - obrazovnog video materijala u svrhu organiziranja Via Dinarica kampanje podizanja svijesti u osnovnim i srednjim školama, u sklopu projekta Via Dinarica” kako je navedeno u Opisu zadatka.
 • Isporuka

Očekuje se isporuka sljedećih rezultata:

 

Isporučene usluge

Vremenski raspored

Zadatak 1: Odobren detaljan scenarij i plan izrade video materijala izrađen u saradnji s projektnim timom udruženja Zemlja Dinarika

10.5.2021.

Zadatak 2:

-        NACRT VIDEO MATERIJALA

·        Prvi nacrt video materijala (jedan video – od 10 – 15 minuta, uz kraću verziju do 2 minute za društvene mreže, poslan Udruzi Zemlja Dinarika na pregled i komentare.

-        KRAJNJA VERZIJA VIDEO MATERIJALA

·          Jedan video – duža verzija u trajanju od 10 do 15 minuta, uz kraću verziju za društvene mreže u trajanju do 2 minute, dostavljen Udruženju zemlja Dinarika.

 

20.5.2021.

 

 

 1.6.2021.

 

 

 • Potrebne kvalifikacije i iskustvo pružatelja usluga

Pružatelj usluga treba imati sljedeće kvalifikacije i iskustvo: 

 • najmanje tri godine iskustva u radu na polju filmske i video produkcije;
 • iskustvo u produkciji promotivnih video materijala na temu zaštite okoliša smatrat će se kao dodatna prednost;
 • Tehnički kapaciteti za proizvodnju video materijala u minimalnoj HD kvaliteti emitiranja.
 • Mogućnost rada na zadatku odmah.
 • Administrativni zahtjevi

Udruga Zemlja Dinarika će pomno nadgledati pružanje usluga i usko će komunicirati s pružateljem usluga. Također, pružit će sve potrebne podatke i relevantne informacije.

Isplate pružatelju usluga vršit će se prema Uvjetima plaćanja.

Isporuka svih materijala prema Udruženju Zemlja Dinarika vršit će se u elektronskom obliku.

 • Trajanje zadatka

Zadatak je potrebno izvršiti najkasnije do 1.6.2021.

viadinarica@viadinarica.com 

Via Dinarica BiH Terra Dinarica | Vladimira Nazora 2, 71000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 62 393 393 e-mail: bosnia@viadinarica.com

Via Dinarica Croatia Hrvatski planinarski savez Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Cro
Phone: 01/48-23-624 hps@hps.hr

Via Dinarica Slovenia RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, Slo
Phone: +386(0)5 72 12 243, Fax: +386(0)5 72 12 245, slovenia@viadinarica.com

smm5.png smm5.png smm5.png
smm5.png smm5.png smm5.png