via dinarica logo white text

   
 FOLLOW US!
smm5.png smm5.png  smm5.png smm5.png 
The world of online casinos in Austria is more accessible and exciting than ever, thanks to the 10 Euro No-Deposit Bonuses featured on https://smartbonus.at/casino-bonus-ohne-einzahlung/10-euro-bonus/. This special site is dedicated to offering players a unique opportunity to enter the world of online gaming with a substantial bonus that requires no deposit. These 10 Euro bonuses serve as a perfect introduction to the variety and excitement of online casino games. Smartbonus.at has curated a selection of the best Austrian online casinos that offer this generous no-deposit bonus. These bonuses are not only a way to play for free, but also a real chance to experience the casino atmosphere and try out different games. The website provides comprehensive reviews of each casino and bonus, ensuring that players have all the information they need to make the most of their experience. From slots and card games to live dealer options, these 10 euro no deposit bonuses are an excellent way for players to test the waters and potentially win big. Smartbonus.at keeps the list up to date with the latest offers, making it a reliable resource for players looking for a great no deposit gaming experience.

Screenshot 2021 06 11 104616 min

Finalna rang lista javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za u okviru druge faze projekta Via Dinarica: Podrška integraciji / uključivanju domaćih, tradicionalnih proizvoda (prehrambeni proizvodi, rukotvorine i suveniri) u turističku ponudu duž staza Via Dinarice u Bosni i Hercegovini

Projekat Via Dinarica je 16.3.2021. godine objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica za podršku integraciji / uključivanju domaćih, tradicionalnih proizvoda (prehrambeni proizvodi, rukotvorine i suveniri) u turističku ponudu duž staza Via Dinarice u Bosni i Hercegovini i to unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave (JLS): Bosanski Petrovac, Centar Sarajevo, Gacko, Jablanica, Kalinovik, Konjic, Mostar, Mrkonjić Grad, Posušje, Prijedor, Prozor-Rama, Ravno, Rudo, Sokolac, Stolac, Teslić, Tomislavgrad i Trebinje, koji se odnosio na sljedeće prioritetne oblasti:

Prioritetna oblast 1: Jačanje procesa proizvodnje i prerade proizvoda u cilju integracije/uključivanja domaćih, tradicionalnih proizvoda u turističku ponudu duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Bosanski Petrovac, Centar Sarajevo, Gacko, Jablanica, Kalinovik, Konjic, Mostar, Mrkonjić Grad, Posušje, Prijedor, Prozor-Rama, Ravno, Rudo, Sokolac, Stolac, Teslić, Tomislavgrad i Trebinje.

Prioritetna oblast 2: Jačanje prodajnih mjesta u cilju integracije/uključivanja domaćih, tradicionalnih proizvoda u turističku ponudu duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Konjic, Mostar, Prijedor, Sarajevo i Trebinje.

Po zatvaranju javnog poziva 7.4.2021. godine, zaprimljeno je ukupno 37 projektnih prijedloga. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko ocjenjivanje i bodovanje svih prijava po administrativnim, općim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva. Na osnovu izvršenog ocjenjivanja zaprimljenih prijava i verifikacijskih posjeta na terenu, sačinjene su finalne rang liste prijava odabranih za finansiranje. Finalne rang liste su navedene u sljedećim tabelama:

Finalna rang lista za Prioritetnu oblast 1Jačanje procesa proizvodnje i prerade proizvoda u cilju integracije/uključivanja domaćih, tradicionalnih proizvoda u turističku ponudu duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Bosanski Petrovac, Centar Sarajevo, Gacko, Jablanica, Kalinovik, Konjic, Mostar, Mrkonjić Grad, Posušje, Prijedor, Prozor-Rama, Ravno, Rudo, Sokolac, Stolac, Teslić, Tomislavgrad i Trebinje.

Br.

Naziv podnositelja prijave

Naziv JLS

Naziv projekta

1.

Udruga pčelara „Iva“

Posušje

Unapređenje i daljni razvoj pčelarstva u općini Posušje

2.

Centar za odgovornu demokratiju „Luna“ (COD Luna)

Rudo

Tradicija i ljekobilje kao turistička ponuda

3.

Poljoprivredna zadruga „Uvac - Rudo“

Rudo

Promocija i plasman šumskog blaga Rudog

4.

Udruga pčelara „Vrijesak“

Ravno

Naš med je Vaš

5.

Poljoprivredna zadruga „Kooperativa“

Prijedor

Jačanje procesa prerade voća u Gradu Prijedoru u cilju integracije / uključivanja domaćih tradicionalnih proizvoda u turističku ponudu duž staza Via Dinarice

6.

Zadruga „Pro vita“

Prozor – Rama

Mali zalogaj prirode – Pro vita

7.

Udruga žena „Most”

Jablanica

Suvenir kao ambasador tradicije i turizma

8.

Porodično gazdinstvo „Pažin”

Trebinje

Pažin med - novi suvenir na Via Dinarica plavoj stazi

9.

ZR „Rešma“

Konjic

Rukotvorine od drveta

10.

Udruženje „Žena za ženu“

Konjic

Konjic u vezu

11.

Bio aronija „Sakić“

Mostar

Sušara za voće

12.

BZ “ Hercegovačka izba”

Mostar

Hercegovački ćupter na stazama Via Dinarice

13.

Zdravko Radošević

Bosanski Petrovac

Proizvodnja, otkup i prerada šipurka

14.

Senad Mešić

Bosanski Petrovac

Poboljšanje procesa proizvodnje i prerade voća

15.

Domaćinstvo Đukarić

Teslić

Povećane obima branja i prerade ljekobilja

16.

Anđelko Ilinčić

Teslić

Pčelarstvo je mnogo više od meda

17.

PPG Saša Radić

Mrkonjić Grad

Eko šampinjoni Mrkonjić Grad

18.

Mirjana Višnjevac

Kalinovik

Proizvodnja domaćih džemova i sokova od šumskog voća

19.

Mira Sladoje

Kalinovik

Povećanje pčelarskog proizvodnog asortimana na seoskom poljoprivrednom gazdinstvu

Rezervna rang lista za Prioritetnu oblast 1:Obzirom da su ukupna raspoloživa finansijska sredstva u okviru ovog javnog poziva dovoljna za podršku po dva projektna prijedloga u svakoj partnerskoj jedinici lokalne samouprave (JLS), u slučaju da jedan od prvorangiranih projektnih prijedloga s finalne rang liste za Prioritetnu oblast 1 tijekom implementacije projekta iz bilo kojeg razloga prekrši uslove suradnje, sljedeći projekt s najviše bodova u toj JLS se preporučuje za sufinansiranje.

Br.

Naziv podnositelja prijave

Naziv JLS

Naziv projekta

1.

Bogdan Novaković

Rudo

Med kao hrana, a ne lijek

2.

Katarina Đurović, zanatska radnja “Neven“

Rudo

Poboljšanje procesa uzgoja, prerade i prodaje nevena

3.

Hercegovačka radionica

Trebinje

Prerada ljekovitog bilja i divljeg voća kao sirovine do ručno rađene kozmetike, sokova, paste za zube, sapuna, čajeva i džemova

4.

Nada Gogić

Teslić

Medeni kutak Gogić

5.

Vesna Badnjar

Kalinovik

Projekat bez naziva

Finalna rang lista za Prioritetnu oblast 2: Jačanje prodajnih mjesta u cilju integracije/uključivanja domaćih, tradicionalnih proizvoda u turističku ponudu duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Konjic, Mostar, Prijedor, Sarajevo i Trebinje.

Br.

Naziv podnositelja prijave

Naziv JLS

Naziv projekta

1.

Balkantina d.o.o.

Sarajevo

Via Dinarica Shop

2.

Agrarni fond Grada Trebinja

Trebinje

Tradicionalni hercegovački proizvodi na Via Dinarica putu

Ukupno 21 projektni prijedlog (navedeni u tabelama iznad) prešao je bodovni prag i pozitivno ocijenjen tijekom verifikacijskih posjeta, koje su članovi Komisije za ocjenjivanje predložili za dodjelu bespovratnih sredstava. Također, ukupno 5 projektnih prijedloga nalazi se na rezervnoj listi za sufinansiranje.  

Podnosioci prijava će biti obaviješteni o rezultatima javnog poziva putem e-mail adrese navedene u prijavi.

UNDP želi zahvaliti svim podnositeljima prijava na zainteresiranosti i trudu uloženom prilikom pripremanja projektnih prijedloga.

viadinarica@viadinarica.com 

Via Dinarica BiH Terra Dinarica | Vladimira Nazora 2, 71000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 62 393 393 e-mail: bosnia@viadinarica.com

Via Dinarica Croatia Hrvatski planinarski savez Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Cro
Phone: 01/48-23-624 hps@hps.hr

Via Dinarica Slovenia RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, Slo
Phone: +386(0)5 72 12 243, Fax: +386(0)5 72 12 245, slovenia@viadinarica.com

smm5.png smm5.png smm5.png
smm5.png smm5.png smm5.png