via dinarica logo white text

   
 FOLLOW US!
smm5.png smm5.png  smm5.png smm5.png 
The world of online casinos in Austria is more accessible and exciting than ever, thanks to the 10 Euro No-Deposit Bonuses featured on https://smartbonus.at/casino-bonus-ohne-einzahlung/10-euro-bonus/. This special site is dedicated to offering players a unique opportunity to enter the world of online gaming with a substantial bonus that requires no deposit. These 10 Euro bonuses serve as a perfect introduction to the variety and excitement of online casino games. Smartbonus.at has curated a selection of the best Austrian online casinos that offer this generous no-deposit bonus. These bonuses are not only a way to play for free, but also a real chance to experience the casino atmosphere and try out different games. The website provides comprehensive reviews of each casino and bonus, ensuring that players have all the information they need to make the most of their experience. From slots and card games to live dealer options, these 10 euro no deposit bonuses are an excellent way for players to test the waters and potentially win big. Smartbonus.at keeps the list up to date with the latest offers, making it a reliable resource for players looking for a great no deposit gaming experience.

 via dinarica logo color

Datum: 12. juli 2021.

 

JAVNI POZIV

 

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

ZA PREGLED, REKONSTRUKCIJU I OBNOVU SIGNALIZACIJE NA BIJELOJ LINIJI VIA DINARICE I USKLAĐIVANJE SA STANDARDIMA STAZA VODEĆE KVALITETE (LQT) U SKLOPU PROJEKTA VIA DINARICA: PROCJENA I RAZVOJ KAPACITETA (FAZA II) KOJEG FINANSIRA UNDP:

“Unapređenje pristupa Via Dinarica stazama u Bosni i Hercegovini i daljnja afirmacija brenda Via Dinarica”.

 

 • NAZIV UGOVORNOG ORGANA:

Udruženje Zemlja Dinarika

 • OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet ovog javnog poziva su usluge pregleda, rekonstrukcije i obnove signalizacije na Bijeloj liniji i usklađivanje sa standardima Staza vodeće kvalitete (LQT), na relaciji Blidinje – Boračko jezero u 2021. godini.

 • MINIMALNI USLOVI TEHNIČKE I PROFESIONALNE SPOSOBNOSTI DOBAVLJAČA
 • Iskustvo rada na Via Dinarica stazama
 • Detaljno poznavanje terena planina Čvrsnice i Prenja
 • Posjedovanje tehničkih pretpostavki za izvođenje radova
 • Posjedovanje terenskog automobila
 • Mogućnost hitnog djelovanja
 • KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA:

Udruženje Zemlja Dinarika zadržava pravo izbora ponuđača po kriterijima:

 • Nivo i kvalitet usluge, te ispunjavanje navedenih minimalnih uslova ;
 • Da je ponuđač operativan tokom pandemije COVID-19 u pružanju usluga koje su predmet nabavke;
 • Prednost imaju članovi Udruženja Zemlja Dinarika koji uredno izmiruju svoje obaveze;
 • Prijaviti se mogu pojedinci i organizacije
 • Prednost imaju pojedinci i organizacije sa lokalnog područja, na koje se odnosi poziv
 • NAČINI DOSTAVLJANJA PONUDE:

Putem pošte i/ili elektronskim putem

 • ADRESA NA KOJU SE PONUDA DOSTAVLJA:

Udruženje Zemlja Dinarika

Mula Mustafe Bašeskije 63

71 000 Sarajevo

E-MAIL: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 • KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDE:

Na temelju gore navedenih zahtjeva, organizacije i pojedinci dostavljaju ažurirane životopise (svojih zaposlenika), predračun u obliku ponude i važeće potvrde i licence najkasnije do:

15.7.2021.

 • KRAJNJI ROK ZA ZAVRŠETAK RADOVA

26.7.2021.

viadinarica@viadinarica.com 

Via Dinarica BiH Terra Dinarica | Vladimira Nazora 2, 71000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 62 393 393 e-mail: bosnia@viadinarica.com

Via Dinarica Croatia Hrvatski planinarski savez Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Cro
Phone: 01/48-23-624 hps@hps.hr

Via Dinarica Slovenia RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, Slo
Phone: +386(0)5 72 12 243, Fax: +386(0)5 72 12 245, slovenia@viadinarica.com

smm5.png smm5.png smm5.png
smm5.png smm5.png smm5.png