via dinarica logo white text

   
 FOLLOW US!
smm5.png smm5.png  smm5.png smm5.png 
The world of online casinos in Austria is more accessible and exciting than ever, thanks to the 10 Euro No-Deposit Bonuses featured on https://smartbonus.at/casino-bonus-ohne-einzahlung/10-euro-bonus/. This special site is dedicated to offering players a unique opportunity to enter the world of online gaming with a substantial bonus that requires no deposit. These 10 Euro bonuses serve as a perfect introduction to the variety and excitement of online casino games. Smartbonus.at has curated a selection of the best Austrian online casinos that offer this generous no-deposit bonus. These bonuses are not only a way to play for free, but also a real chance to experience the casino atmosphere and try out different games. The website provides comprehensive reviews of each casino and bonus, ensuring that players have all the information they need to make the most of their experience. From slots and card games to live dealer options, these 10 euro no deposit bonuses are an excellent way for players to test the waters and potentially win big. Smartbonus.at keeps the list up to date with the latest offers, making it a reliable resource for players looking for a great no deposit gaming experience.

Kanjon Rakitnice. Desno je Visočica a lijevo Bjelašnica. min

Rijeka Rakitnica je prirodna granica između Bjelašnice i Visočice, a svoj tok završava na tromeđi Bjelašnice, Visočice i Prenja, gdje se ulijeva u rijeku Neretvu. Cjelokupna dužina kanjona Rakitnice je stanište endemskih vrsta flora i faune. Ovdje postoje 32 vrste endemskih biljaka, cvjetova i drveća koje žive u ovom malom regionu Dinarida.

Od početka kanjona do ušća preko Rakitnice je moguće preći na četiri lokacije kopnenim putem. Od četiri mosta, tri su pješačka i jedan za vozila.

Via Dinarica- Bijela staza prelazi kanjon Rakitnice na dva mjesta i to njena dva dijela BH-W-08 i 09.

Iznad ušća Rakitnice u Neretvu preko mosta u Kašića luci ispod Šibenika, i sa padina Visočice prelazimo na Bjelašnicu do nove (nedavno otvorene) “Vučkove ćuprije“, koja se nalazi u blizini ušća Tušilskog potoka u Rakitnicu. Do “Vučkove” ćuprije može se doći iz dva pravca ako idete iz Sarajeva, sa Visočice, nakon prelaska mosta kod skretanja za Umoljane, idete desno na malu livadicu i preko Tušilskog potoka utabanom stazom i nakon 500 m eto vas do ćuprije.

Sa Bjelašnice od Umoljanskih vodenica markiranom stazom možete ići prema ušću Studenog potoka u Rakitnicu, a ujedno ćete naići na ćupriju.

Ako se odlučite posjetiti ove krajeve, preporučujemo kružnu rutu sa Visičice, preko ćuprije pa markiranom stazom do 7 umoljanskih vodenica. Popnete se stazom do prve vodenice, natočite si vode na izvoru i skrenete lijevo markiranom stazom prema Studenom potoku. Obilazeći meander Studenog potoka, zapitaće se zašto je tako vijugav? Kada nakon Gradine budete prolazili ispod vrha Pošiljak pogledajte lijevo i vidjećete u stijeni iznad vas da to „vijuga“ okamenjena aždaha.

Uz topli obrok i kafu pitajte domaćine u Umoljanima o legendi o aždahi i kako je selo dobilo ime.

Sam kanjon Rakitnice bi trebao postati dio budućeg Nacionalnog parka Bjelašnica-Visočica-Treskavica.

Buturov prolaz u kanjonu Rakitnice

Planinarski savez BiH je davne 1956. poslao ekspediciju u kanjon Rakitnice. Godinu kasnije završeno je istraživanje čitave dužine kanjona, uz pomoć skoro stotine ljudi raznih specijalnosti. Na čelu ekipe koja je prolazila kroz kanjon je bio Muhamed Buturović. Kako do tad niko nikad nije prošao kanjon, zadatak ekspedicije je bio i da se imenuju pojedine lokacije u samom kanjonu za kartografe. Tako je u sredini kanjona jedna lokacija nazvana po njemu – Buturov prolaz.

Vranske stijene min

Meandri Studenog potoka sa pogledom na Visočicu min

viadinarica@viadinarica.com 

Via Dinarica BiH Terra Dinarica | Vladimira Nazora 2, 71000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 62 393 393 e-mail: bosnia@viadinarica.com

Via Dinarica Croatia Hrvatski planinarski savez Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Cro
Phone: 01/48-23-624 hps@hps.hr

Via Dinarica Slovenia RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, Slo
Phone: +386(0)5 72 12 243, Fax: +386(0)5 72 12 245, slovenia@viadinarica.com

smm5.png smm5.png smm5.png
smm5.png smm5.png smm5.png