via dinarica logo white text

   
 FOLLOW US!
smm5.png smm5.png  smm5.png smm5.png 
The world of online casinos in Austria is more accessible and exciting than ever, thanks to the 10 Euro No-Deposit Bonuses featured on https://smartbonus.at/casino-bonus-ohne-einzahlung/10-euro-bonus/. This special site is dedicated to offering players a unique opportunity to enter the world of online gaming with a substantial bonus that requires no deposit. These 10 Euro bonuses serve as a perfect introduction to the variety and excitement of online casino games. Smartbonus.at has curated a selection of the best Austrian online casinos that offer this generous no-deposit bonus. These bonuses are not only a way to play for free, but also a real chance to experience the casino atmosphere and try out different games. The website provides comprehensive reviews of each casino and bonus, ensuring that players have all the information they need to make the most of their experience. From slots and card games to live dealer options, these 10 euro no deposit bonuses are an excellent way for players to test the waters and potentially win big. Smartbonus.at keeps the list up to date with the latest offers, making it a reliable resource for players looking for a great no deposit gaming experience.
PREDMET JAVNOG POZIVA I PERIOD ANGAŽOVANJA

Udruženje „Zemlja Dinarika“ oglašava javni poziv za iskazivanje zaintresovanosti za angažovanje lica van radnog odnosa za potrebe implementacije prekograničnog projekta . „Via Dinarica: Green Trail Above Borders“ za koji se u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina zajednički apliicirale partnerske institucije iz Srbije Regionalna razvojna agencija Zlatibor doo Užice kao i Udruženje „Zemlja Dinarika“ iz Sarajeva sa teritorije Bosne i Hercegovine.
Predmetni javni poziv se odnosi na iskazivanje zainteresovanosti za angažovanje lica na poziciji menadžera za nabavke za obavljanje poslova nabavki na projektu u skladu sa pravilima evropske unije.
Udruženje „Zemlja Dinarika“ će iz grupe kandidata koji budu iskazali zainteresovanost za angažovanje na poziciji menadžera za nabavke izabrati 1 izvršioca za objavljenu poziciju u okviru ovog poziva, sa kojim će nakon ugovaranja realizacije projekta „Via Dinarica: Green Trail Above Borders“ biti zaključen ugovor o djelu na period od 24 meseca odnosno tokom perioda trajanja projektnih aktivnosti.

OPIS POSLA

Pozicija menadžera za nabavke podrazumjeva izvršavanje sljedećih poslova: Menadžer za nabavke – priprema i ažuriranje plana nabavki koje će se sprovoditi na teritoriji Bosne i Hercegovine u skaldu sa planiranim aktivnostima i budžetom odobrenog projekta, priprema tenderske dokumentacije u skladu sa važećim PRAG-procedurama za nabavku robe i usluga prediviđenih u cilju blagovremene realizacije planiranih aktivnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine, vođenje kompletnog procesa nabavke i arhiviranje tenderske dokumentacije u skladu sa zahtjevima donatorskog programa, održavanje komunikacije sa dobavljačima, kao i izvršavanje svih ostalih obaveza u skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji projekta.

USLOVI ANGAŽOVANJA

Lica zainteresovana za podnošenje prijave moraju posjedovati sljedeće kvalifikacije i iskustvo:

Kvalifikacije i vještine

• Minimum VI stepen stručne spreme ili 5 godina relevantnog profesionalnog iskustva ( radnog staža)
• Dobre komunikacione vještine
• Dobro poznavanje rada na računaru ( MS Office)
• Poznavanje engleskog jezika


POSEBNO PROFESIONALNO ISKUSTVO

• Najmanje 3 godine iskustva u radu na projektima koji se finansiraju iz EU ili drugih donatorskih fondova
• Iskustvo u sprovođenju nabavki na najmanje 2 projekta finansirana sredstvima međunarodnih donatorskih institucija ( *prednost će imati poznavanje Praktičnog vodiča za ugovorne postupke za eksterne aktivnosti Evropske komisije (PRAG) u segmentu sprovođenja nabavki u skladu sa EU procedurama)

ROKOVI I NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA KOJIMA SE IZRAĐAVA ZAINTERESOVANOST ZA ANGAŽMAN

Zainteresovani kandidati se pozivaju da dostave svoje prijave u formi propratnog pisma sa biografijom na maternjem jeziku.
Prijave se podnose na e-mail adresu Udruženja „Zemlja Dinarika“ Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. u roku od 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Udruženja „Zemlja Dinarika” www.viadinarica.com Blagovremenom će se smatrati prijave pristigle na adresu Udruženja „Zemlja Dinarika“ do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do 13. februara 2023. godine u 14:00 časova. Prijave primljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.
Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva, biće pozvani na usmeni razgovor.

viadinarica@viadinarica.com 

Via Dinarica BiH Terra Dinarica | Vladimira Nazora 2, 71000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 62 393 393 e-mail: bosnia@viadinarica.com

Via Dinarica Croatia Hrvatski planinarski savez Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Cro
Phone: 01/48-23-624 hps@hps.hr

Via Dinarica Slovenia RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, Slo
Phone: +386(0)5 72 12 243, Fax: +386(0)5 72 12 245, slovenia@viadinarica.com

smm5.png smm5.png smm5.png
smm5.png smm5.png smm5.png