via dinarica logo white text

   
 FOLLOW US!
smm5.png smm5.png  smm5.png smm5.png 
The world of online casinos in Austria is more accessible and exciting than ever, thanks to the 10 Euro No-Deposit Bonuses featured on https://smartbonus.at/casino-bonus-ohne-einzahlung/10-euro-bonus/. This special site is dedicated to offering players a unique opportunity to enter the world of online gaming with a substantial bonus that requires no deposit. These 10 Euro bonuses serve as a perfect introduction to the variety and excitement of online casino games. Smartbonus.at has curated a selection of the best Austrian online casinos that offer this generous no-deposit bonus. These bonuses are not only a way to play for free, but also a real chance to experience the casino atmosphere and try out different games. The website provides comprehensive reviews of each casino and bonus, ensuring that players have all the information they need to make the most of their experience. From slots and card games to live dealer options, these 10 euro no deposit bonuses are an excellent way for players to test the waters and potentially win big. Smartbonus.at keeps the list up to date with the latest offers, making it a reliable resource for players looking for a great no deposit gaming experience.

Zaštićena područja igraju ključnu ulogu u očuvanju prirode i biodiverziteta na Zapadnom Balkanu. Ova područja karakterišu izražena geološka, biološka i ekosistemska raznovrsnost, što ih čini od posebnog interesa za zaštitu i očuvanje. Kroz zakonske akte o zaštiti, ona su proglašena zaštićenim područjima od općeg interesa. Ovaj zaštitni status također se odnosi na staništa ptica i drugih migratornih vrsta, u skladu sa međunarodnim propisima.
U skladu sa vizijom i principima Via Dinarice, upravljanje zaštićenim područjima duž Via Dinarice treba da se temelji na primjerima dobre prakse i međunarodno priznatim standardima. Cilj je odgovoriti na neodržive prakse poput prekomjerne sječe šuma, nelegalnog lova i drugih aktivnosti koje mogu negativno utjecati na biodiverzitet i kulturno naslijeđe.
Via Dinarica je pažljivo koncipirana tako da prolazi kroz različite prirodne habitate, uključujući planine, šume, rijeke i obalne ekosisteme. Ova ruta promoviše očuvanje ovih ekosistema i omogućava posjetiocima da dožive prirodnu raznolikost koju pružaju ova područja.
Via Dinarica može unaprijediti zaštitu prirode i kvalitet života u zaštićenim područjima na nekoliko nivoa:
Edukacija i svijest o prirodi: Putem staza koje prolaze kroz zaštićena područja, Via Dinarica pruža priliku za edukaciju posjetilaca o prirodi, ekologiji i važnosti očuvanja okoline. Interpretacijski centri, informativne table i edukativni programi unutar zaštićenih područja mogu podići svijest ljudi o ranjivostima prirode i podstaći ekološku svijest.
Održivi turizam i lokalni razvoj: Kroz promociju održivog turizma u zaštićenim područjima, Via Dinarica može podstaći ekonomski razvoj lokalnih zajednica. Posjetioci koji koriste staze kroz zaštićena područja mogu doprinijeti lokalnoj ekonomiji putem trošenja na smeštaj, ugostiteljske usluge i druge aktivnosti.
Povezanost sa prirodom i kulturnim naslijeđem: Staze koje prolaze kroz zaštićena područja omogućavaju ljudima da se povežu sa prirodom na intimniji način. Putovanje kroz ova područja omogućava posjetiocima da cijene prirodne ljepote i kulturno naslijeđe ovih regija.
Podsticanje održivih aktivnosti: Via Dinarica podstiče ljude da se bave održivim aktivnostima kao što su planinarenje, biciklizam i ekoturizam. Kroz podršku zaštićenim područjima, ova ruta obezbjeeđuje da te aktivnosti ne ugrožavaju prirodnu sredinu, već je podržavaju.
U Republici Srbiji, identifikovana su brojna zaštićena područja, uključujući nacionalne parkove, parkove prirode, predjele izuzetnih odlika, rezervate prirode, spomenike prirode, zaštićena staništa i zaštićena prirodna dobra. Na projektnoj teritoriji ove regije, izdvajaju se područja kao Nacionalni park Tara, Park Prirode Šargan - Mokra Gora, Park prirode Zlatibor, Predio izuzetnih odlika Kamena Gora, Predio izuzetnih odlika Ozren - Jadovnik, Specijalni rezervat prirode Uvac, Specijalni rezervat prirode Klisura rijeke Mileševke, Specijalni rezervat prirode Park-šuma Ivlje i Spomenik prirode Slapovi Sopotnice.
Nadamo se da će održiva praksa i saradnja sa lokalnim zajednicama doprinijeti daljem očuvanju ovih zaštićenih područja i omogućiti posjetiocima da se dublje povežu sa prirodom. Via Dinarica platforma ima potencijal da bude ključni akter u očuvanju ovih dragocjenih područja na Zapadnom Balkanu.


Projekat "Via Dinarica: Zelena staza iznad granica" realizuje se u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014 - 2020, a koji sufinansira Evropska unija, dok je tijelo za ugovaranje Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije. Projekat zajedno sprovode Regionalna razvojna agencija Zlatibor iz Užica, Udruženje Zemlja Dinarika iz Sarajeva i Općina Vareš.

viadinarica@viadinarica.com 

Via Dinarica BiH Terra Dinarica | Vladimira Nazora 2, 71000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 62 393 393 e-mail: bosnia@viadinarica.com

Via Dinarica Croatia Hrvatski planinarski savez Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Cro
Phone: 01/48-23-624 hps@hps.hr

Via Dinarica Slovenia RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, Slo
Phone: +386(0)5 72 12 243, Fax: +386(0)5 72 12 245, slovenia@viadinarica.com

smm5.png smm5.png smm5.png
smm5.png smm5.png smm5.png