via dinarica logo white text

   
 FOLLOW US!
smm5.png smm5.png  smm5.png smm5.png 
The world of online casinos in Austria is more accessible and exciting than ever, thanks to the 10 Euro No-Deposit Bonuses featured on https://smartbonus.at/casino-bonus-ohne-einzahlung/10-euro-bonus/. This special site is dedicated to offering players a unique opportunity to enter the world of online gaming with a substantial bonus that requires no deposit. These 10 Euro bonuses serve as a perfect introduction to the variety and excitement of online casino games. Smartbonus.at has curated a selection of the best Austrian online casinos that offer this generous no-deposit bonus. These bonuses are not only a way to play for free, but also a real chance to experience the casino atmosphere and try out different games. The website provides comprehensive reviews of each casino and bonus, ensuring that players have all the information they need to make the most of their experience. From slots and card games to live dealer options, these 10 euro no deposit bonuses are an excellent way for players to test the waters and potentially win big. Smartbonus.at keeps the list up to date with the latest offers, making it a reliable resource for players looking for a great no deposit gaming experience.

Trasiranje Zelene linije Via Dinarice kroz Republiku Srbiju zahtijeva pažljiv odabir tačke spajanja sa dijelom rute u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog odabira jeste stvaranje "Green Cross Border" koncepta koji će omogućiti harmonično povezivanje prirodnih ljepota, a ne isključivo granica. Tačka spajanja treba da bude odabrana na temelju kvalitete i prirodnih karakteristika staze, a ne isključivo zbog administrativnih razgraničenja.
U saradnji sa CLO organizacijama za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, zaključeno je da se tačka povezivanja treba locirati u općini Bajina Bašta, na kopnenom dijelu granice sa općinom Višegrad. Ovaj izbor je opravdan, jer općine u projektnom području i Dinaridi prate pravac sjeverozapad-jugoistok. Na tom dijelu kopnene granice, prelaz preko Dugog Dola predstavlja optimalnu i atraktivnu tačku za spajanje.
Ova tačka se nalazi između dva najviša vrha planine Tare u širem smislu, što je geografski i prirodno povoljno za rutu. U neposrednoj blizini, na teritoriji Bosne i Hercegovine, nalazi se najviši vrh Tare - Veliki Stolac (1673mnv), dok se na teritoriji Republike Srbije nalazi Kozji Rid, drugi najviši vrh Tare.
Odabir ove tačke rezultat je temeljne analize atraktivnih mjesta, zaštićenih područja, kapaciteta za smještaj i saobraćajnih komunikacija. Ključne tačke rute su temelj daljeg razvoja Via Dinarica Zelene rute, te će doprinijeti očuvanju prirode i razvoju održivog turizma u ovom predivnom regionu Zapadnog Balkana.


Projekat "Via Dinarica: Zelena staza iznad granica" realizuje se u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014 - 2020, a koji sufinansira Evropska unija, dok je tijelo za ugovaranje Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije. Projekat zajedno sprovode Regionalna razvojna agencija Zlatibor iz Užica, Udruženje Zemlja Dinarika iz Sarajeva i Općina Vareš.

viadinarica@viadinarica.com 

Via Dinarica BiH Terra Dinarica | Vladimira Nazora 2, 71000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 62 393 393 e-mail: bosnia@viadinarica.com

Via Dinarica Croatia Hrvatski planinarski savez Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Cro
Phone: 01/48-23-624 hps@hps.hr

Via Dinarica Slovenia RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, Slo
Phone: +386(0)5 72 12 243, Fax: +386(0)5 72 12 245, slovenia@viadinarica.com

smm5.png smm5.png smm5.png
smm5.png smm5.png smm5.png